Verbinden, versterken, voorkomen. Stichting Wijkcentrum West draagt vanuit haar missie bij aan de wijk die Westwijk wil zijn en de daarbij behorende ambities: een sociale, gastvrije en veilige wijk. Wijkcentrum verbindt mensen, versterkt eigen kracht en voorkomt dat kleine problemen groot worden. Samen met wijkbewoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij aan een leefbare en veilige wijk met gelijke kansen voor iedereen. Met de inzet van onze vrijwilligers en betrokken medewerkers kunnen wijkbewoners, jong en oud, hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.