Sociaal Domein Vlaardingen 2024 - 26 maart 2024

In Vlaardingen vinden we het belangrijk dat u goed weet waar u in onze stad terecht kunt als u hulp en ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over uw gezondheid, de opvoeding van uw kinderen of als u zorgen heeft over geldzaken. Ook als u al langere tijd zorgt voor uw zieke vader of moeder of buurvrouw en af en toe behoefte heeft aan hulp.