Community building is een belangrijk thema voor Philadelphia en Wijkcentrum West. De buurt is de plek waar cliënten en buurtbewoners elkaars talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Waar je allereerst buurman of buurvrouw bent en je (hopelijk) op basis van gelijkwaardigheid meedoet. De buurt is de plek waar gezelligheid te vinden is in een soms eenzaam bestaan. Daar is meer voor nodig dan we tot nu toe dachten.

Van betekenis voor elkaar
Cliënten van Philadelphia zijn gewoon buurtbewoners net als bezoekers van Wijkcentrum West, maar veelal kwetsbaar, verbonden met de zorginstelling. Daarmee hebben we als organisaties een opdracht: wij geloven dat het belangrijk is om van betekenis te zijn voor elkaar. Dat maakt dat we ons willen inzetten in en voor de buurt en dat dat moet passen binnen ‘onze’ context.

Leefbare buurt
De ABCD- aanpak (Asset Based Community Development) spreekt ons daarbij aan, een internationaal succesvol gebleken benadering met inbedding in Nederland. Waar het draait om het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren.

Wijkcentrum West:

Wijkcentrum West vervult een steeds belangrijkere rol in de wijk en fungeert als de ‘huiskamers’ van de wijk.

Veel groepen uit de wijk zoeken toenadering en willen graag samenwerken en gebruik maken van het Wijkcentrum. Dat is mooi en daar zijn we trots op.

 

Dagbesteding Philadelphia:

De dagbesteding van Philadelphia is geïntegreerd in Wijkcentrum West, zodat de doelgroep mee kan doen in de wijk. Door hun bijdrage te leveren aan de activiteiten (die georganiseerd worden in en om wijkcentrum West ), vergroten zij hun sociale netwerk en ervaren meer zingeving doordat ze hun eigen deelname in de Wijk hebben.

En anderzijds waar buurtgenoten en bezoekers van Wijkcentrum West ook welkom zijn om aan deel te nemen en elkaar op deze manier beter leren kennen. Een gezamenlijk gevoel creëren in een samenleving waar iedereen gelijk is en er toe doet. Samen “WIJ”.